EGIS na Slovensku

ilustracna fotografiaSpoločnosť EGIS prikladá veľkú dôležitosť viac ako 30 - ročnej aktívnej prítomnosti na slovenskom farmaceutickom trhu. Prevažnú časť tohto obdobia pôsobila v rámci PZO Medimpex. V dôsledku ekonomickej transformácie stredoeurópskeho regiónu od 1. januára 1994 EGIS pôsobil ako samostatná reprezentácia.

Od 1. januára 1997 sa spoločnosť pretransformovala na právnický subjekt, ktorý pôsobí na slovenskom farmaceutickom trhu výrobcov pod názvom EGIS SLOVAKIA s.r.o. ako výhradný dovozca prípravkov EGIS Pharmaceutical Ltd., Budapešť. Prvotným sídlom spoločnosti boli Nové Zámky.

Od roku 2001 sa sídlo spoločnosti premiestnilo do centra Bratislavy na Grosslingovu ulicu.

Začiatkom roku 2004 sa spoločnosť presťahovala do samostatnej budovy na Klincovej ulici č.24 a od roku 2008 až do súčasnosti sídli v Apollo Business Centre, na Prievozskej ulici.

EGIS SLOVAKIA s.r.o. disponuje vlastnou distribúciou liečiv od roku 1997 so sídlom v Nových Zámkoch a v roku 2009 sa presťahovala do samostatných priestorov so sídlom v Hurbanove.