Nervový systém

Zoznam liekov ktoré patria do kategórie Nervový systém.
Späť na zoznam kategórií

STIMULOTON<sup>®</sup>

STIMULOTON®

ATC kód: N06AB06 - Sertralín

Sertralín je selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu (SSRI), je indikovaný na liečbu:

 • Epizódy veľkej depresie. Prevencia návratu epizód veľkej depresie.
 • Panická porucha s agorafóbiou alebo bez nej.
 • Obsedantno-kompulzívna porucha (obsessive compulsive disorder, OCD) u dospelých a pediatrických pacientov vo veku 6 - 17 rokov.
 • Sociálna úzkostná porucha.
 • Posttraumatická stresová porucha (post traumatic stress disorder, PTSD).
PIL Dokument
SPC Dokument
RASAGILINE EGIS<sup>®</sup>

RASAGILINE EGIS®

ATC kód: N04BD02- Razagilín

Razagilín je účinný ireverzibilný selektívny inhibítor MAO-B.

Rasagiline Egis je indikovaný na liečbu idiopatickej Parkinsonovej choroby ako monoterapia (bez levodopy) alebo ako adjuvantná liečba (s levodopou) pacientom s fluktuáciou na konci účinku dávky.

PIL Dokument
SPC Dokument
DULODET<sup>®</sup>

DULODET®

ATC kód: N06AX21- Duloxetín

Duloxetín je kombinovaný inhibítor spätného vychytávania sérotonínu (5-HT) a noradrenalínu (NA).

Dulodet je indikovaný na:

 1. liečbu veľkej depresívnej poruchy.
 2. liečbu diabetickej periférnej neuropatickej bolesti.
 3. liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy.

Dulodet je indikovaný dospelým pacientom.

PIL Dokument
SPC Dokument
EXPLEMED RAPID<sup>®</sup>

EXPLEMED RAPID®

ATC kód: N05AX12- Arippirazol

Explemed Rapid je indikovaný:

 1. na liečbu schizofrénie u dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších.
 2. na liečbu stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I a na prevenciu novej manickej epizódy u dospelých, ktorí mali prevažne manické epizódy a ktorých manické epizódy odpovedali na liečbu aripiprazolom
 3. na liečbu stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších až do 12 týždňov
PIL Dokument
SPC Dokument
KETILEPT PROLONG<sup>®</sup>

KETILEPT PROLONG®

ATC kód: N05AH04 - Kvetiapín

 • Liečba schizofrénie
 • liečba bipolárnej poruchy:
  • na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód
   v rámci bipolárnej poruchy,
  • na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy,
  • na liečbu prevencie recidívy u pacientov s bipolárnou poruchou,
   u ktorých manická alebo depresívna epizóda reaguje na liečbu kvetiapínom.
 • ako prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (Major Depressive Disorder, MDD), u ktorých je odpoveď na monoterapiu antidepresívami nedostatočná. Pred začatím liečby je potrebné, aby lekári zvážili bezpečnostný profil kvetiapínu.
PIL Dokument
SPC Dokument
SONLAX<sup>®</sup>

SONLAX®

ATC kód: N05CF01 - Zopiklón

Liečba prechodnej, krátkodobej nespavosti u dospelých (vrátane ťažkostí pri zaspávaní, nočného a predčasného prebúdzania). Podporná terapia pre liečbu chronickej nespavosti po obmedzenú dobu. Zopiklón je indikovaný iba u závažných porúch, ktoré obmedzujú aktivitu pacienta alebo vystavujú jednotlivca extrémnemu stresu.

PIL Dokument
SPC Dokument
MEMIGMIN<sup>®</sup>

MEMIGMIN®

ATC kód: N06DX01 - Memantin

Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
SINDRANOL<sup>®</sup>

SINDRANOL®

ATC kód: N04BC04 – Ropinirol

Liečivo v Sindranole je ropinirol, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín. Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa používajú na liečbu Parkinsonovej choroby. Ľudia s Parkinsonovou chorobou majú v niektorých častiach mozgu nízke hladiny dopamínu. Ropinirol má podobné účinky ako prirodzený dopamín, a tak pomáha zmierňovať príznaky Parkinsonovej choroby.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
EPILETAM<sup>®</sup>

EPILETAM®

ATC kód: N03AX14 – Levetiracetam

Epiletam patrí do skupiny antiepilepík 3. generácie s iným mechanizmom účinku bez klinicky významných interakcií.

PIL Dokument 1000mg
PIL Dokument 750mg
PIL Dokument 500mg
PIL Dokument 250mg
SPC Dokument 1000mg
SPC Dokument 750mg
SPC Dokument 500mg
SPC Dokument 250mg

Detail produktu
EMPERIN<sup>®</sup>

EMPERIN®

ATC kód: N07CA01 - Betahistín

Liečba betahistínom ovplyvňuje H1 a H3 receptory vestibulového aparátu, znižuje intenzitu, frekvenciu a trvanie vertiga, priaznivo ovplyvňuje tinitus, percepčnú poruchu sluchu a vestibulárne kompenzačné mechanizmy.

PIL Dokument 8,16mg
PIL Dokument 24mg
SPC Dokument 8mg
SPC Dokument 16mg
SPC Dokument 24mg

Detail produktu
ESCITIL<sup>®</sup>

ESCITIL®

ATC kód: N06AB10 – Escitalopram

ESCITIL patrí do skupiny SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors), má však unikátny mechanizmus účinku, označovaný tiež ako “serotonin dual action”.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
LANDEX<sup>®</sup>

LANDEX®

ATC kód: N06DA02 – Donepezil

Landex patrí do skupiny liekov nazvaných inhibítory acetylcholinesterázy, ktoré sa používajú na liečbu Alzheimerovej demencie. Liečbu môže predpísať neurológ a psychiater.

PIL Dokument
SPC Dokument
GRIMODIN<sup>®</sup> tablety

GRIMODIN® tablety

ATC kód: N03AX12 - Gabapentín

Grimodin je liek zo skupiny antiepileptík. V súčasnosti sa používa hlavne na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je napríklad bolestivá diabetická neuropatia a postherpetická neuralgia.

Liečbu môže predpísať neurológ a diabetológ.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
GRIMODIN<sup>®</sup> kapsule

GRIMODIN® kapsule

ATC kód: N03AX12 - Gabapentín

Grimodin je liek zo skupiny antiepileptík. V súčasnosti sa používa hlavne na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je napríklad bolestivá diabetická neuropatia a postherpetická neuralgia.

Liečbu môže predpísať neurológ a diabetológ.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
PLEGOMAZIN

PLEGOMAZIN

ATC kód: N05AA01 - Chlórpromazín

Plegomazin injekčný roztok je fenotiazínové neuroleptikum. Je indikovaný pri nasledovných stavoch:

 1. Schizofrénia a iné psychózy (najmä paranoidné), manická fáza pri bipolárnej afektívnej poruche (hlavne ak je spojená s poruchami konania a agitovanosťou).
 2. Závažné prejavy úzkosti sprevádzané psychomotorickým nepokojom, vzrušením, násilným alebo nebezpečným impulzívnym správaním. Plegomazin sa používa ako doplnok pri krátkodobej liečbe týchto stavov.
 3. Úporné čkanie.
 4. Nauzea a vracanie v terminálnych štádiách ochorenia (tam, kde iné lieky zlyhali alebo nie sú k dispozícii).
 5. Stavy excitovanosti a agitovanosti u detí so schizofréniou a autizmom.
 6. Doplnková liečba bolesti rôzneho pôvodu (neuralgia, neuritída, malígne ochorenia, popáleniny).
PIL Dokument
SPC Dokument
FRONTIN<sup>®</sup>

FRONTIN®

ATC kód: N05BA12 - Alprazolam

Uvoľňuje svalové napätie a pôsobí proti epileptickým záchvatom. Používa sa na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy, kombinovanej úzkostno – depresívnej poruchy a panickej poruchy.

PIL Dokument
SPC Dokument
GRANDAXIN<sup>®</sup>

GRANDAXIN®

ATC kód: N05BA23 - Tofizopam

Liek sa používa pri týchto stavoch: úzkostné neurózy, stavy úzkosti a napätia, labilita vegetatívneho nervového systému (potenie, búšenie srdca apod.), psychicky podmienené sexuálne poruchy; ľahšie depresie rôzneho pôvodu. Alkoholový abstinenčný syndróm.

PIL Dokument
SPC Dokument
KETILEPT<sup>®</sup>

KETILEPT®

ATC kód: N05AH04 - Kvetiapín

Ketilept patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká, ktoré zlepšujú príznaky určitých duševných chorôb ako sú halucinácie (napr. počutie nevysvetliteľných hlasov), nezvyklé a desivé myšlienky, zmeny správania, pocit osamelosti a zmätenosti.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
LUCETAM<sup>®</sup> injekčný roztok

LUCETAM® injekčný roztok

ATC kód: N06BX03 - Piracetam

Používa sa na liečbu rôznych typov demencie, t.j. pri strate alebo poškodení pamäte. Pomáha zlepšiť intelektuálne funkcie ako sú myslenie, učenie a obnovenie predtým získaných schopností. Je užitočný ako doplnková látka na liečbu sprievodných symptómov pri poškodeniach hlavy a operáciách mozgu.

PIL Dokument
SPC Dokument
LUCETAM<sup>®</sup> tablety

LUCETAM® tablety

ATC kód: N06BX03 - Piracetam

Používa sa na liečbu rôznych typov demencie, t.j. pri strate alebo poškodení pamäte. Pomáha zlepšiť intelektuálne funkcie ako sú myslenie, učenie a obnovenie predtým získaných schopností. Je užitočný ako doplnková látka na liečbu sprievodných symptómov pri poškodeniach hlavy a operáciách mozgu.

PIL Dokument
SPC Dokument
MELIPRAMIN<sup>®</sup>

MELIPRAMIN®

ATC kód: N06AA02 - Imipramín

Liek sa používa na liečbu všetkých foriem depresie (závažná depresia, depresívna fáza bipolárnych porúch, atypická depresia a depresívne stavy) a panickej poruchy. U detí sa liek používa na prechodnú, adjuvantnú liečbu nočného pomočovania, ak sa môže vylúčiť organický pôvod.

PIL Dokument
SPC Dokument
TISERCIN<sup>®</sup> injekčný roztok

TISERCIN® injekčný roztok

ATC kód: N05AA02 - Levomepromazín

Tisercin® (levopromazín), neuroleptikum, derivát fenotiazínu, má antipsychotický účinok podobný chlórpromazínu, ale so silnejším inhibičným pôsobením na psychomotorickú aktivitu.

PIL Dokument
SPC Dokument
TISERCIN<sup>®</sup> tablety

TISERCIN® tablety

ATC kód: N05AA02 - Levomepromazín

Používa sa najmä na liečbu zvýšenej motorickej a psychomotorickej aktivity. Možno ho použiť aj na liečbu úzkosti. V niektorých špeciálnych prípadoch by sa mohol použiť na liečbu závažnej bolesti a na privodenie spánku.

PIL Dokument
SPC Dokument
VELAXIN<sup>®</sup> s predĺženým uvoľňovaním

VELAXIN® s predĺženým uvoľňovaním

ATC kód: N06AX16 - Venlafaxín

Velaxin je liek pôsobiaci na centrálny nervový systém. A používa sa na liečbu prejavov depresie. A po zlepšení stavu, na prevenciu opätovného zhoršenia a návratu nových prejavov depresie. Velaxin sa používa aj na liečbu sociálnej fóbie a generalizovanej úzkostnej poruchy.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
VIREGYT-K<sup>®</sup>

VIREGYT-K®

ATC kód: N04BB01 - Amantadín

Viregyt® -K je antivírusová látka, ktorá sa používa na profylaxiu a liečbu infekcií dýchacieho traktu spôsobených vírusom chrípky A. Používa sa aj na liečbu Parkinsonovej choroby rôzneho pôvodu.

PIL Dokument
SPC Dokument
SPITOMIN<sup>®</sup>

SPITOMIN®

ATC kód: N05BE01 - Buspirón

Spitominom možno liečiť príznaky ako sú triaška, nutkavé pohyby, napätie a neschopnosť uvoľniť sa, zvýšené svalové napätie, svalové zášklby a bolesť.

PIL Dokument
SPC Dokument