Nervový systém

Zoznam liekov ktor? patria do kateg?rie Nervový systém.
Späť na zoznam kategórií

STIMULOTON<sup>®</sup>

STIMULOTON®

ATC kód: N06AB06 - Sertralín

Sertralín je selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu (SSRI), je indikovaný na liečbu:

 • Epizódy veľkej depresie. Prevencia návratu epizód veľkej depresie.
 • Panická porucha s agorafóbiou alebo bez nej.
 • Obsedantno-kompulzívna porucha (obsessive compulsive disorder, OCD) u dospelých a pediatrických pacientov vo veku 6 - 17 rokov.
 • Sociálna úzkostná porucha.
 • Posttraumatická stresová porucha (post traumatic stress disorder, PTSD).
PIL Dokument
SPC Dokument
LIDOCAIN EGIS<sup>®</sup>

LIDOCAIN EGIS®

ATC kód: N01BB02- Lidokaín

Lidokaín je lokálne anestetikum amidového typu a antiarytmikum typu Ib.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
RASAGILINE EGIS<sup>®</sup>

RASAGILINE EGIS®

ATC kód: N04BD02- Razagilín

Razagilín je účinný ireverzibilný selektívny inhibítor MAO-B.

Rasagiline Egis je indikovaný na liečbu idiopatickej Parkinsonovej choroby ako monoterapia (bez levodopy) alebo ako adjuvantná liečba (s levodopou) pacientom s fluktuáciou na konci účinku dávky.

PIL Dokument
SPC Dokument
DULODET<sup>®</sup>

DULODET®

ATC kód: N06AX21- Duloxetín

Duloxetín je kombinovaný inhibítor spätného vychytávania sérotonínu (5-HT) a noradrenalínu (NA).

Dulodet je indikovaný na:

 1. liečbu veľkej depresívnej poruchy.
 2. liečbu diabetickej periférnej neuropatickej bolesti.
 3. liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy.

Dulodet je indikovaný dospelým pacientom.

PIL Dokument
SPC Dokument
EXPLEMED RAPID<sup>®</sup>

EXPLEMED RAPID®

ATC kód: N05AX12- Arippirazol

Explemed Rapid je indikovaný:

 1. na liečbu schizofrénie u dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších.
 2. na liečbu stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I a na prevenciu novej manickej epizódy u dospelých, ktorí mali prevažne manické epizódy a ktorých manické epizódy odpovedali na liečbu aripiprazolom
 3. na liečbu stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších až do 12 týždňov
PIL Dokument
SPC Dokument
KETILEPT PROLONG<sup>®</sup>

KETILEPT PROLONG®

ATC kód: N05AH04 - Kvetiapín

 • Liečba schizofrénie
 • liečba bipolárnej poruchy:
  • na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód
   v rámci bipolárnej poruchy,
  • na liečbu veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy,
  • na liečbu prevencie recidívy u pacientov s bipolárnou poruchou,
   u ktorých manická alebo depresívna epizóda reaguje na liečbu kvetiapínom.
 • ako prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (Major Depressive Disorder, MDD), u ktorých je odpoveď na monoterapiu antidepresívami nedostatočná. Pred začatím liečby je potrebné, aby lekári zvážili bezpečnostný profil kvetiapínu.
PIL Dokument
SPC Dokument
SONLAX<sup>®</sup>

SONLAX®

ATC kód: N05CF01 - Zopiklón

Liečba prechodnej, krátkodobej nespavosti u dospelých (vrátane ťažkostí pri zaspávaní, nočného a predčasného prebúdzania). Podporná terapia pre liečbu chronickej nespavosti po obmedzenú dobu. Zopiklón je indikovaný iba u závažných porúch, ktoré obmedzujú aktivitu pacienta alebo vystavujú jednotlivca extrémnemu stresu.

PIL Dokument
SPC Dokument
MEMIGMIN<sup>®</sup>

MEMIGMIN®

ATC kód: N06DX01 - Memantin

Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
SINDRANOL<sup>®</sup>

SINDRANOL®

ATC kód: N04BC04 – Ropinirol

Liečivo v Sindranole je ropinirol, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín. Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa používajú na liečbu Parkinsonovej choroby. Ľudia s Parkinsonovou chorobou majú v niektorých častiach mozgu nízke hladiny dopamínu. Ropinirol má podobné účinky ako prirodzený dopamín, a tak pomáha zmierňovať príznaky Parkinsonovej choroby.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
EPILETAM<sup>®</sup>

EPILETAM®

ATC kód: N03AX14 – Levetiracetam

Epiletam patrí do skupiny antiepilepík 3. generácie s iným mechanizmom účinku bez klinicky významných interakcií.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
EMPERIN<sup>®</sup>

EMPERIN®

ATC kód: N07CA01 - Betahistín

Liečba betahistínom ovplyvňuje H1 a H3 receptory vestibulového aparátu, znižuje intenzitu, frekvenciu a trvanie vertiga, priaznivo ovplyvňuje tinitus, percepčnú poruchu sluchu a vestibulárne kompenzačné mechanizmy.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
ESCITIL<sup>®</sup>

ESCITIL®

ATC kód: N06AB10 – Escitalopram

ESCITIL patrí do skupiny SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors), má však unikátny mechanizmus účinku, označovaný tiež ako “serotonin dual action”.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
LANDEX<sup>®</sup>

LANDEX®

ATC kód: N06DA02 – Donepezil

Landex patrí do skupiny liekov nazvaných inhibítory acetylcholinesterázy, ktoré sa používajú na liečbu Alzheimerovej demencie. Liečbu môže predpísať neurológ a psychiater.

PIL Dokument
SPC Dokument
GRIMODIN<sup>®</sup> tablety

GRIMODIN® tablety

ATC kód: N03AX12 - Gabapentín

Grimodin je liek zo skupiny antiepileptík. V súčasnosti sa používa hlavne na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je napríklad bolestivá diabetická neuropatia a postherpetická neuralgia.

Liečbu môže predpísať neurológ a diabetológ.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
GRIMODIN<sup>®</sup> kapsule

GRIMODIN® kapsule

ATC kód: N03AX12 - Gabapentín

Grimodin je liek zo skupiny antiepileptík. V súčasnosti sa používa hlavne na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je napríklad bolestivá diabetická neuropatia a postherpetická neuralgia.

Liečbu môže predpísať neurológ a diabetológ.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
PLEGOMAZIN

PLEGOMAZIN

ATC kód: N05AA01 - Chlórpromazín

Plegomazin injekčný roztok je fenotiazínové neuroleptikum. Je indikovaný pri nasledovných stavoch:

 1. Schizofrénia a iné psychózy (najmä paranoidné), manická fáza pri bipolárnej afektívnej poruche (hlavne ak je spojená s poruchami konania a agitovanosťou).
 2. Závažné prejavy úzkosti sprevádzané psychomotorickým nepokojom, vzrušením, násilným alebo nebezpečným impulzívnym správaním. Plegomazin sa používa ako doplnok pri krátkodobej liečbe týchto stavov.
 3. Úporné čkanie.
 4. Nauzea a vracanie v terminálnych štádiách ochorenia (tam, kde iné lieky zlyhali alebo nie sú k dispozícii).
 5. Stavy excitovanosti a agitovanosti u detí so schizofréniou a autizmom.
 6. Doplnková liečba bolesti rôzneho pôvodu (neuralgia, neuritída, malígne ochorenia, popáleniny).
PIL Dokument
SPC Dokument
FRONTIN<sup>®</sup>

FRONTIN®

ATC kód: N05BA12 - Alprazolam

Uvoľňuje svalové napätie a pôsobí proti epileptickým záchvatom. Používa sa na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy, kombinovanej úzkostno – depresívnej poruchy a panickej poruchy.

PIL Dokument
SPC Dokument
GRANDAXIN<sup>®</sup>

GRANDAXIN®

ATC kód: N05BA23 - Tofizopam

Liek sa používa pri týchto stavoch: úzkostné neurózy, stavy úzkosti a napätia, labilita vegetatívneho nervového systému (potenie, búšenie srdca apod.), psychicky podmienené sexuálne poruchy; ľahšie depresie rôzneho pôvodu. Alkoholový abstinenčný syndróm.

PIL Dokument
SPC Dokument
KETILEPT<sup>®</sup>

KETILEPT®

ATC kód: N05AH04 - Kvetiapín

Ketilept patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká, ktoré zlepšujú príznaky určitých duševných chorôb ako sú halucinácie (napr. počutie nevysvetliteľných hlasov), nezvyklé a desivé myšlienky, zmeny správania, pocit osamelosti a zmätenosti.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
LUCETAM<sup>®</sup> injekčný roztok

LUCETAM® injekčný roztok

ATC kód: N06BX03 - Piracetam

Používa sa na liečbu rôznych typov demencie, t.j. pri strate alebo poškodení pamäte. Pomáha zlepšiť intelektuálne funkcie ako sú myslenie, učenie a obnovenie predtým získaných schopností. Je užitočný ako doplnková látka na liečbu sprievodných symptómov pri poškodeniach hlavy a operáciách mozgu.

PIL Dokument
SPC Dokument
LUCETAM<sup>®</sup> tablety

LUCETAM® tablety

ATC kód: N06BX03 - Piracetam

Používa sa na liečbu rôznych typov demencie, t.j. pri strate alebo poškodení pamäte. Pomáha zlepšiť intelektuálne funkcie ako sú myslenie, učenie a obnovenie predtým získaných schopností. Je užitočný ako doplnková látka na liečbu sprievodných symptómov pri poškodeniach hlavy a operáciách mozgu.

PIL Dokument
SPC Dokument
MELIPRAMIN<sup>®</sup>

MELIPRAMIN®

ATC kód: N06AA02 - Imipramín

Liek sa používa na liečbu všetkých foriem depresie (závažná depresia, depresívna fáza bipolárnych porúch, atypická depresia a depresívne stavy) a panickej poruchy. U detí sa liek používa na prechodnú, adjuvantnú liečbu nočného pomočovania, ak sa môže vylúčiť organický pôvod.

PIL Dokument
SPC Dokument
TISERCIN<sup>®</sup> injekčný roztok

TISERCIN® injekčný roztok

ATC kód: N05AA02 - Levomepromazín

Tisercin® (levopromazín), neuroleptikum, derivát fenotiazínu, má antipsychotický účinok podobný chlórpromazínu, ale so silnejším inhibičným pôsobením na psychomotorickú aktivitu.

PIL Dokument
SPC Dokument
TISERCIN<sup>®</sup> tablety

TISERCIN® tablety

ATC kód: N05AA02 - Levomepromazín

Používa sa najmä na liečbu zvýšenej motorickej a psychomotorickej aktivity. Možno ho použiť aj na liečbu úzkosti. V niektorých špeciálnych prípadoch by sa mohol použiť na liečbu závažnej bolesti a na privodenie spánku.

PIL Dokument
SPC Dokument
VELAXIN<sup>®</sup> s predĺženým uvoľňovaním

VELAXIN® s predĺženým uvoľňovaním

ATC kód: N06AX16 - Venlafaxín

Velaxin je liek pôsobiaci na centrálny nervový systém. A používa sa na liečbu prejavov depresie. A po zlepšení stavu, na prevenciu opätovného zhoršenia a návratu nových prejavov depresie. Velaxin sa používa aj na liečbu sociálnej fóbie a generalizovanej úzkostnej poruchy.

PIL Dokument
SPC Dokument

Detail produktu
VIREGYT-K<sup>®</sup>

VIREGYT-K®

ATC kód: N04BB01 - Amantadín

Viregyt® -K je antivírusová látka, ktorá sa používa na profylaxiu a liečbu infekcií dýchacieho traktu spôsobených vírusom chrípky A. Používa sa aj na liečbu Parkinsonovej choroby rôzneho pôvodu.

PIL Dokument
SPC Dokument
SPITOMIN<sup>®</sup>

SPITOMIN®

ATC kód: N05BE01 - Buspirón

Spitominom možno liečiť príznaky ako sú triaška, nutkavé pohyby, napätie a neschopnosť uvoľniť sa, zvýšené svalové napätie, svalové zášklby a bolesť.

PIL Dokument
SPC Dokument